head-anubanbankha-min
วันที่ 17 เมษายน 2021 6:44 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านคา มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1020301
อบ.2
115161
อบ.3
0000
รวม อบ.
2125462
ป.1
216271
ป.2
1510251
ป.3
1416301
ป.4
185231
ป.5
1716331
ป.6
711181
รวมประถม
92641566
ม.1
0000
ม.2
0000
ม.3
0000
รวมมัธยมต้น
0000
ม.4
0000
ม.5
0000
ม.6
0000
ปวช.1
0000
ปวช.2
0000
ปวช.3
0000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0000
รวมทั้งหมด
113892028
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา