head-anubanbankha-min
วันที่ 24 กันยายน 2023 4:53 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานโครงการประเพณีผูกแขนเรียกขวัญ (กินข้าวห่อ)

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานโครงการประเพณีผูกแขนเรียกขวัญ (กินข้าวห่อ)

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

คณะครูนักเรียน ร่วมงานโครงการประเพณีผูกแขนเรียกขวัญ (กินข้าวห่อ) ของชาวกะเหรี่ยงอำเภอบ้านคา ประจำปี 2559 พร้อมกับส่วนราชการประจำอำเภอทุกส่วน

คณะครูนักเรียน คณะครูนักเรียน

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา