head-anubanbankha-min
วันที่ 18 พฤษภาคม 2024 8:37 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » หน่วย ฉก.ทัพพระยาเสือได้เข้ามาฝึก ให้ความรู้ และสานวินัยให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านคา

หน่วย ฉก.ทัพพระยาเสือได้เข้ามาฝึก ให้ความรู้ และสานวินัยให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านคา

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

คณะครู นักเรียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ หน่วย ฉก.ทัพพระยาเสือได้เข้ามาฝึก ให้ความรู้ และสานวินัยให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านคา

คณะครู คณะครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา