head-anubanbankha-min
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2022 9:09 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » คัดแยกขยะโรงเรียนอนุบาลบ้านคา

คัดแยกขยะโรงเรียนอนุบาลบ้านคา

อัพเดทวันที่ 22 ตุลาคม 2020

คัดแยกขยะ ภายใต้ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา โดยมีผู้อำนวยการรับรองการจัดกิจกรรมหรือโครงการคัดแยกขยะ เพื่อความสะอาดของโรงเรียน

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา