head-anubanbankha-min
วันที่ 18 พฤษภาคม 2024 8:23 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนอนุบาลบ้านคาได้จัดทำโบว์สีดำและและมอบให้กับนักเรียนทุกคน

โรงเรียนอนุบาลบ้านคาได้จัดทำโบว์สีดำและและมอบให้กับนักเรียนทุกคน

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

จัดทำโบว์สีดำ ผู้บริหารและคณะครู  โรงเรียนอนุบาลบ้านคาได้จัดทำโบว์สีดำและมอบให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีผู้มีอำนวยการเป็นคนรับรองกิจกรรมนี้

จัดทำโบว์สีดำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา