head-anubanbankha-min
วันที่ 18 พฤษภาคม 2024 9:22 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ทัศนศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา