head-anubanbankha-min
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 3:40 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนโ่รงเรียนอนุบาลบ้านคาร่วมกับอำเภอ และส่วนราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ(Big Day)

ผู้บริหารคณะครู ผู้บริหารคณะครู

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา